Excuses KWF kankerbestrijding

Eindelijk…. nu, bijna 3 maanden na de marathon van Rotterdam zijn alle openstaande incasso’s van mijn online collectebus gisteren en vandaag geïncasseerd.

KWF

Ik heb mij de afgelopen maanden flink geërgerd aan het feit dat KWF kankerbestrijding, zo lang nodig heeft gehad om alle toegezegde bedragen binnen te halen. Vele telefoontjes en mailtjes zijn gehouden/verzonden naar het KWF hoofdkantoor in Amsterdam… mijn teleurstelling bleef ook Miranda niet onopgemerkt, en ze heeft, ondanks ik het niet nodig vond, een boze mail aan KWF kankerbestrijding gestuurd. Naar aanleiding van de klachten van mij maar zeker ook door Miranda’s email volgende gisteren een bericht van Mr. Onno Mulder, Hoofd fondsenwerving:


Geachte mevrouw Meijer,

KWF Kankerbestrijding heeft van u een klacht ontvangen, over het feit dat wij de inning van de onlinecollectebus van de weblog van uw man niet volledig zouden hebben geleegd.

U heeft ons gemeld dat niet alle bijdragen geïnd zijn. Na onderzoek hebben wij de collectebus eind mei geleegd. Alle mensen die een bijdrage hebben gegeven in deze collectebus hebben van ons een bedankbrief hierop ontvangen.

Het kan zijn dat de techniek ons gedeeltelijk in de steek gelaten heeft bij het volledig legen van deze collectebus, waarvoor wij u onze oprechte excuses aanbieden. KWF Kankerbestrijding verzoekt u vriendelijk om deze collectebus op inhoud te controleren, en de nog aanwezige opbrengst aan ons over te maken op het rekeningnummer 12817 onder vermelding van ‘’Marathon van Rotterdam’’. Bij voorbaat onze dank.

KWF Kankerbestrijding heeft enorme waardering voor het initiatief van uw man, die de Marathon van Rotterdam afgelopen april heeft gelopen, zich daarvoor heeft laten sponsoren en de prachtige opbrengst daarvan aan onze organisatie heeft geschonken.

Ondanks hoge temperaturen heeft uw man toch de kracht gevonden om deze Marathon uit te lopen. Door deze prestatie heeft hij zichzelf en onze organisatie in een speciaal daglicht gesteld. Vanzelfsprekend danken wij u voor het vele werk dat u verricht heeft om deze actie tot een groot succes te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en spreken nogmaals onze waardering uit voor uw beider initiatief en de prachtige opbrengst waarvoor u heeft gezorgd.

Met vriendelijke groet,

Mr. Onno Mulder
Hoofd fondsenwerving

thanks!

“Mijn” marathon voor KWF kankerbestrijding rond ik hier mee af. De 3.500,- euro die ik met mijn actie hebben binnengehaald voor alle kankerpatienten geeft mij nog steeds een goed gevoel. Het is erg jammer dat de afhandeling van de bedragen zo veel tijd heeft gekost maar ik ga er vanuit dat KWF kankerbestrijding hier lering uit heeft getrokken. Het geld is in ieder geval nu op de juiste plek en ik dank nogmaals al mijn sponsors van harte!!!


898
De kontante bijdragen en giften uit Vlaanderen heb ik zelf
al op 5 juni overgemaakt naar KWF kankerbestrijding.
<%popup(20070629-898groot.jpg|551|203|vergroting)%>

>